• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/kumorg
 • https://plus.google.com/u/0/+CengizBADAYtr/posts
 • https://twitter.com/kumorg
  • 2019 sanatçı fiyatları
  • sanatçı fiyatları 2019, sanatçı konser fiyatları, pop müzik sanatçı fiyatları, sanatçı fiyat listesi
  • 2019 sanatçı fiyatları
  • sanatçı fiyatları 2019, sanatçı konser fiyatları 2019, sanatçı fiyat listesi, rock müzik sanatçı fiyatları
  • 2019 sanatçı fiyatları, sanatçı konser fiyatları 2019
  • sanatçı fiyatları 2019, sanatçı konser fiyatları 2019, sanatçı fiyat listesi, türk halk müziği sanatçı konser fiyatları

KUM ORGANİZASYON VE MENAJERLİK HİZMETLERİ

Ses Sistemi Kiralama

Konser, Festival, Bahar Şenliklikleri için Sanatçıların teknik rider larına uygun SES SİSTEMLERİ' ni firmamızdan temin edebilirsiniz.

  
  
   
    KONSER ALANLARINA ÖZGÜ SES SİSTEMİ UYGULAMASI

Uy­gu­la­ma ala­nı­na gö­re de­ği­şik sis­tem kon­fi­gü­ras­yon­la­rı kul­lan­ma­mız ge­re­ke­bi­lir. Kon­ser alan­la­rın­da ala­na doğ­ru ses ya­yı­lı­mı sağ­la­ya­bi­le­cek ho­par­lör ku­le­le­ri , sah­ne ya­nın­da mü­zis­ye­nin du­yu­mu­nu sağ­la­yan “FB” mik­se­ri (Fold Back) ve ona bağ­lı bir mo­ni­tör sis­te­mi, sah­ne kar­şı­sın­da ise din­le­yi­ci­nin du­yu­mu­nu ayar­la­yan “FOH” mik­se­ri ( Front of hou­se) bu­lu­nur (bknz şe­kil 1).
 
live ve pa
Şekil 1
 
KÜÇÜK MEKANLAR

Da­ha kü­çük çap­lı me­kan­lar­da ise hem mü­zis­yen hem­de se­yir­ci du­yu­mu­nu sağ­la­yan ve sah­ne kar­şı­sı­na ko­num­lan­dı­rıl­mış tek mik­ser kul­la­nı­lan sis­tem­ler bu­lu­nur.Bu tür sis­tem­ler “hou­se sis­tem” ola­rak ad­lan­dı­rı­lır (bknz şe­kil 2).
 

oben fıstıkoğlu

Şekil 2
 

Uy­gu­la­ma alan­la­rı bü­yü­yüp iz­le­yi­ci ka­pa­si­te­si art­tık­ça da­ha faz­la ala­na ses at­ma ih­ti­ya­cı do­ğar. Bu ne­den­le sağ ve sol ku­le­ler­den olu­şan sis­te­me ek­le­me­ler ya­pı­lır. Böy­le­ce kul­la­nı­lan sis­tem­ler­de çe­şit­li bağ­lan­tı şe­kil­le­ri ve ta­sa­rım­lar oluş­tu­rul­ma­ya baş­la­nır.


· Açılış Kokteyl Organizasyonu · Doğum Günü Organizasyonu · Palyaço Animasyon Hizmeti · Ses Işık Görüntü Sistemleri · Sünnet Düğünü Süslemeleri
· Kına Gecesi Organizasyonu · MAğaza Açılış Organizasyon · İşyeri Açılış Organizasyonu · Robot Adam Dans Gösterisi · Hastane Odası Süslemeleri
· Kurumsal Organizasyonlar · Palyaço Animatör Kiralama · Reklam Tanıtım Hizmetleri · Market Açılış Organizasyon · Kurumsal Şirket Piknikleri · Ekipman Kiralama Hizmeti · Doğum Günü Süslemeleri · Ramazan Organizasyonu · Doğum Günü Kutlamaları · Balon Süsleme Hizmetleri · Mağaza Süsleme Hizmeti
· Garson Kiralama Hizmeti · Kiralık Ses Işık Sistemleri · Organizasyon Etkinlikleri · Fabrika Organizasyonları · Organizasyon Hizmetleri · Kostümlü Hediye Servisi · Masa Sandalye Süsleme · Broşür Dağıtım Elemanı · Özel Gün Organizasyonu · Yıl Sonu Okul Şenlikleri · Dönemsel Organizasyon · Süsleme  organizasyonu · Kutlama Organizasyonu · Latin Cha Cha Bandosu · Animasyonlu Yiyecekler · Nişan Davet Süslemeleri · Balon Süsleme Çeşitleri · Festival Organizasyonu · Sünnet Düğünü Kokteyl · Organizasyon Servisleri · Organizasyon Firmaları · Organizasyon Şirketleri · Ev Parti Organizasyonu · Eğlence Organizasyonu · Kokteyl Organizasyonu · Sünnet Organizasyonu · Bebek Odası Süslemesi · Konser Organizasyonu · Doğum Odası Süsleme · Fuar Stand Etkinlikleri · Düğün Organizasyonu · Fuar Hakkında Bilgiler · Piknik Organizasyonu · Tanıtım Organizasyon · Müzik Organizasyonu · Fuar Stand Hizmetleri
· Palyaço Kostüm Satiş · Şirket Organizasyonu · Yılbaşı Organizasyonu · Baskılı Balon Hizmeti · İşyeri Açılış Süsleme · Davet Organizasyonu · Nişan Organizasyonu · Ses Sistemi Kiralama · Düğün Nişan Kokteyl · Volkan Konfeti Show · DJ Kiralama Hizmeti · Açılış Organizasyonu · Parti Organizasyonu
· Fuar Organizasyonu · Balon Dekorasyonu · Dans Show Grupları · Plazma TV Kiralama · Ramazan Şenlikleri · Süsleme Hizmetleri · Düğün Hazırlıkları 1
· Düğün Hazırlıkları 2 · Düğün Hazırlıkları 3 · Düğün Hazırlıkları 4 · Düğün Hazırlıkları 5 · Pinyata Servisi · Üniversite Şenlikleri · Yılbaşı Süslemeleri · Belediye Şenlikleri · Açılış Süslemeleri · Karaoke Kiralama · SÜNNET DÜĞÜNÜ · Çoçuk Tiyatrosu · Düğün Süsleme · Palyaço Servisi · Sevgililer Günü Organizasyonu · Mağaza Açılışları